Tin tức

Hướng dẫn đăng nhập thư viện số cho AT17, CT5, DT4

Hướng dẫn sinh viên khóa AT17, CT5, DT4 đăng nhập tài khoản thư viện số

THÔNG BÁO: Về việc kích hoạt tài khoản Email Học viện cho sinh viên khóa AT17, CT5, DT4

Hướng dẫn sinh viên khóa AT17, CT5, DT4 kích hoạt tài khoản Email Học viện

THÔNG BÁO: Về việc Trung tâm Thư viện tạm nghỉ phục vụ bạn đọc

Trung tâm Thư viện sẽ phục vụ cho bạn đọc mượn trước tất cả các tài liệu các môn học kỳ 2 năm học 2019 -2020 và học kỳ 1 năm học 2020 - 2021. thời gian phục vụ trước ngày 30/6/2020.

THÔNG BÁO: V/v Nhận thẻ sinh viên đợt bổ sung các khóa AT16, CT4, DT3

Hiện tại Trung tâm Thư viện đã in xong đợt thẻ Sinh viên bổ sung các khóa AT16, CT4, DT3. Vậy các bạn sinh viên xuống phòng mượn Thư viện để ký nhận thẻ.

THÔNG BÁO: Kích hoạt tài khoản Office 365 cho sinh viên AT16, CT4, DT3

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản office 365, từ ngày 18/9/2019 sinh viên có thể kích hoạt tài khoản mail office 365