• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 621.382
    Nhan đề: Giáo trình Kỹ thuật truyền số liệu /

DDC 621.382
DDC
Tác giả CN Nguyễn Việt Hùng
Nhan đề Giáo trình Kỹ thuật truyền số liệu / Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Ngô Lâm, Nguyễn Văn Phúc, Đặng Phước Hải Trang
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013
Mô tả vật lý 349tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Mã hóa
Từ khóa tự do Truyền số liệu
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Mô hình OSI
Từ khóa tự do Kỹ thuật truyền số liệu
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Địa chỉ 100Kho Đọc(201): 101002184-382, 301000200, 301000211
Địa chỉ 100Kho Giáo trình(189): 101001441-539, VG.015475-514, VG.902730-59, VG.913650-69
00000000nam a2200000 a 4500
0017832
0021
004d405dcb9-9fb0-4e28-82be-4e2bf5826e0f
005202305291033
008150907s2013 vm| vie
0091 0
020|c67000
039|a20230529103328|bhanhnt|c20230524161044|dphuonghtm|y20150907153312|zilib
041|avie
044|avm
082|a621.382
082|bNGH
100|aNguyễn Việt Hùng
245|aGiáo trình Kỹ thuật truyền số liệu / |cNguyễn Việt Hùng, Nguyễn Ngô Lâm, Nguyễn Văn Phúc, Đặng Phước Hải Trang
260|aH. : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2013
300|a349tr. ; |c24cm
653|aMã hóa
653|aTruyền số liệu
653|aGiáo trình
653|aMô hình OSI
653|aKỹ thuật truyền số liệu
653|aKỹ thuật
852|a100|bKho Đọc|j(201): 101002184-382, 301000200, 301000211
852|a100|bKho Giáo trình|j(189): 101001441-539, VG.015475-514, VG.902730-59, VG.913650-69
890|a390|b203|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 VG.913650 Kho Giáo trình 621,382 Sách giáo trình 101 Hạn trả:13-11-2023
2 VG.913651 Kho Giáo trình 621,382 Sách giáo trình 102
3 VG.913652 Kho Giáo trình 621,382 Sách giáo trình 103
4 VG.913653 Kho Giáo trình 621,382 Sách giáo trình 104
5 VG.913654 Kho Giáo trình 621,382 Sách giáo trình 105
6 VG.913655 Kho Giáo trình 621,382 Sách giáo trình 106
7 VG.913656 Kho Giáo trình 621,382 Sách giáo trình 107
8 VG.913657 Kho Giáo trình 621,382 Sách giáo trình 108
9 VG.913658 Kho Giáo trình 621,382 Sách giáo trình 109
10 VG.913659 Kho Giáo trình 621,382 Sách giáo trình 110
Bình luận