• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 428 LOL
    Nhan đề: Longman Preparation Series for the TOEIC TEST :

DDC 428
Tác giả CN Lougheed, Lin
Nhan đề Longman Preparation Series for the TOEIC TEST : Intermediate course / Lin Lougheed
Lần xuất bản 5th edition
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2013
Mô tả vật lý 387tr. ; 27cm
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 301000226
Địa chỉ 100Kho Giáo trình(848): 101004723-871, VG.003751-867, VG.003869-950, VG.090813-1312
00000000nam#a2200000ui#4500
0012250
0021
0043f2822cd-eacb-461c-910f-1bdcbf2cfaf5
005202306061552
008170807s2013 vm| vie
0091 0
020 |c181000
039|a20230606155207|bhanhnt|c20220916201431|dilib|y20170807083440|zilib
040 |aACTVN
041 |avie
044 |avm
08204|a428|bLOL
100 |aLougheed, Lin
245 |aLongman Preparation Series for the TOEIC TEST : |bIntermediate course / |cLin Lougheed
250 |a5th edition
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2013
300 |a387tr. ; |c27cm
852|a100|bKho Đọc|j(1): 301000226
852|a100|bKho Giáo trình|j(848): 101004723-871, VG.003751-867, VG.003869-950, VG.090813-1312
890|a849|b2017|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 VG.003751 Kho Giáo trình Sách giáo trình 281
2 VG.003752 Kho Giáo trình Sách giáo trình 282
3 VG.003753 Kho Giáo trình Sách giáo trình 283 Hạn trả:12-11-2023
4 VG.003754 Kho Giáo trình Sách giáo trình 284
5 VG.003755 Kho Giáo trình Sách giáo trình 285
6 VG.003756 Kho Giáo trình Sách giáo trình 286
7 VG.003757 Kho Giáo trình Sách giáo trình 287
8 VG.003758 Kho Giáo trình Sách giáo trình 288
9 VG.003759 Kho Giáo trình Sách giáo trình 289
10 VG.003760 Kho Giáo trình Sách giáo trình 290
Bình luận