DDC 005.13
DDC
Tác giả CN Phạm Hữu Khang
Nhan đề SQL Server 2005 : Lập trình T - SQL / Phạm Hữu Khang; Đoàn Thiện Ngân
Thông tin xuất bản H. : Lao động - Xã hội, 2007
Mô tả vật lý 359tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Cơ sở dữ liệu
Từ khóa tự do Lập trình
Từ khóa tự do T-SQL
Từ khóa tự do Lập trình T- SQL Server
Từ khóa tự do SQL Server
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 301000203
Địa chỉ 100Kho Giáo trình(539): 101001738-86, 101004872-5031, VG.004151-350, VG.904290-319, VG.908040-139
Địa chỉ 100Kho Mượn(5): LM.004860-4
00000000nam a2200000 a 4500
0017729
0021
004d0e2f5e4-ea7e-449d-af03-047654bdafad
005202305241618
008140625s2007 vm| vie
0091 0
020|c96000
039|a20230524161809|bphuonghtm|c20230524161729|dphuonghtm|y20140625101926|zilib
041|avie
044|avm
082|a005.13
082|bPHK
100|aPhạm Hữu Khang
245|aSQL Server 2005 : |bLập trình T - SQL / |cPhạm Hữu Khang; Đoàn Thiện Ngân
260|aH. : |bLao động - Xã hội, |c2007
300|a359tr. ; |c24cm
653|aCơ sở dữ liệu
653|aLập trình
653|aT-SQL
653|aLập trình T- SQL Server
653|aSQL Server
852|a100|bKho Đọc|j(1): 301000203
852|a100|bKho Giáo trình|j(539): 101001738-86, 101004872-5031, VG.004151-350, VG.904290-319, VG.908040-139
852|a100|bKho Mượn|j(5): LM.004860-4
890|a545|b353|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 VG.904290 Kho Giáo trình Sách giáo trình 151 Hạn trả:12-11-2023
2 VG.904291 Kho Giáo trình Sách giáo trình 152
3 VG.904292 Kho Giáo trình Sách giáo trình 153
4 VG.904293 Kho Giáo trình Sách giáo trình 154 Hạn trả:12-11-2023
5 VG.904294 Kho Giáo trình Sách giáo trình 155
6 VG.904295 Kho Giáo trình Sách giáo trình 156
7 VG.904296 Kho Giáo trình Sách giáo trình 157 Hạn trả:12-11-2023
8 VG.904297 Kho Giáo trình Sách giáo trình 158
9 VG.904298 Kho Giáo trình Sách giáo trình 159
10 VG.904299 Kho Giáo trình Sách giáo trình 160
Bình luận