COMBO Y HỌC

"Ở đâu đó giữa thiên thần và ngôi nhà của Mary, tôi đã nhận ra. Món quà Giáng sinh đầu tiên. Nó vừa tới. Nó tới trong tim tôi. Món quà Giáng sinh đầu tiên, đó là tình yêu. Tình yêu của cha mẹ. Trong vắt như tuyết đầu mùa Giáng sinh. Bởi Thượng đế đã yêu con của Người đến đỗi gửi con trai Người xuống đây, và một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại bên Người."