• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 530 LƯB
    Nhan đề: Bài tập Vật lý đại cương.

DDC 530
Tác giả CN Lương Duyên Bình
Nhan đề Bài tập Vật lý đại cương. Tập 2, Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Quang Sính
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 22
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
Mô tả vật lý 155 tr. ; 15 cm.
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Vật lý
Từ khóa tự do Điện
Từ khóa tự do Sóng
Địa chỉ 100Kho Giáo trình(200): 101012488-687
00000000nam#a2200000ui#4500
00110113
0021
004087B5DF5-EC25-410C-A862-FCAE2953275D
005202402211612
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |c34.652 đ
039|y20240221161258|zhanhnt
040 |aACTVN
08204|a530|bLƯB
100 |aLương Duyên Bình
245 |aBài tập Vật lý đại cương. |nTập 2, |pĐiện - Dao động - Sóng / |cLương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Quang Sính
250 |aTái bản lần thứ 22
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2022
300 |a155 tr. ; |c15 cm.
653 |aBài tập
653 |aVật lý
653 |aĐiện
653|aSóng
852|a100|bKho Giáo trình|j(200): 101012488-687
890|a200|b29|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101012488 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 1
2 101012489 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 2
3 101012490 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 3
4 101012491 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 4
5 101012492 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 5
6 101012493 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 6
7 101012494 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 7
8 101012495 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 8
9 101012496 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 9
10 101012497 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 10
Bình luận