Duyệt theo bộ sưu tập Sách giáo trình (Có bản cứng)
Thực hành Vật lý đại cương / Nguyễn Duy Phương, Đào Xuân Dương (300) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Thuật ngữ an ninh mạng : Cyber Security Glossary / Tuong Hoang translate (60) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)

Sổ tay an ninh mạng : Cybersecurity handbook / Tuong Hoang translate
(60) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giáo trình Thiết kế hệ thống nhúng / Dương Phúc Phần
(220) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giáo trình Cơ sở thiết kế VLSI / Dương Tuấn Đạt (120) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giáo trình Kỹ thuật cảm biến / Đặng Văn Hải, Lại Hồng Nhung
(120) (Lượt lưu thông:3) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày những kiến thức chung về các bộ cảm biến, kỹ thuật và cách sử dụng các loại cảm biến: cảm biến nhiệt độ, cảm biến tiệm cận, cảm biến từ...

Giáo trình phương pháp tính : Dùng cho sinh viên trường đại học Bách khoa Hà Nội và các trường đại học khác / Dương Thủy Vỹ (600) (Lượt lưu thông:372) (0) (Lượt truy cập:0)

Cung cấp một số thuật toán cơ bản về số xấp xỉ và sai số; Tính gần đúng nghiệm thực của phương trình đại số và siêu việt; Giải hệ thống phương trình đại số tuyến tính; Đa thức nội suy và phương pháp bình phương bé nhất; Giải gần đúng phương trình vi phân thường