DDC 005.74
DDC
Tác giả TT Học viện Kỹ thuật Mật mã
Nhan đề Nhập môn Cơ sở dữ liệu / Học viện Kỹ thuật Mật mã. Khoa Tin học
Thông tin xuất bản H. : Học viện KTMM chụp, 2000
Mô tả vật lý 92tr. ; 29cm
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Học viện KTMM
Từ khóa tự do Cơ sở dữ liệu
Từ khóa tự do Nhập môn
Từ khóa tự do Lập trình
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 301000224
Địa chỉ 100Kho Giáo trình(1058): 101004325-423, VG.000001-200, VG.004451-550, VG.025517, VG.025524, VG.025528, VG.025530, VG.025538, VG.025540, VG.025543-5, VG.090213-512, VG.097653-852, VG.101036-135, VG.905550-99
00000000nam a2200000 a 4500
0015929
0021
004a1e01bbe-1e75-4e53-ad04-e3cfc7843494
005202306061545
008080903s2000 vm| vie
0091 0
020|c51000
039|a20230606154509|bhanhnt|c20221012155903|dhanhnt|y20080903094033|zilib
041|avie
044|avm
082|a005.74
082|bNHL
110|aHọc viện Kỹ thuật Mật mã|bKhoa Tin học
245|aNhập môn Cơ sở dữ liệu / |cHọc viện Kỹ thuật Mật mã. Khoa Tin học
260|aH. : |bHọc viện KTMM chụp, |c2000
300|a92tr. ; |c29cm
653|aGiáo trình
653|aHọc viện KTMM
653|aCơ sở dữ liệu
653|aNhập môn
653|aLập trình
852|a100|bKho Đọc|j(1): 301000224
852|a100|bKho Giáo trình|j(1058): 101004325-423, VG.000001-200, VG.004451-550, VG.025517, VG.025524, VG.025528, VG.025530, VG.025538, VG.025540, VG.025543-5, VG.090213-512, VG.097653-852, VG.101036-135, VG.905550-99
890|a1059|b1183|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 VG.000001 Kho Giáo trình Sách giáo trình 71
2 VG.000002 Kho Giáo trình Sách giáo trình 72
3 VG.000003 Kho Giáo trình Sách giáo trình 73
4 VG.000004 Kho Giáo trình Sách giáo trình 74
5 VG.000005 Kho Giáo trình Sách giáo trình 75
6 VG.000006 Kho Giáo trình Sách giáo trình 76
7 VG.000007 Kho Giáo trình Sách giáo trình 77
8 VG.000008 Kho Giáo trình Sách giáo trình 78
9 VG.000009 Kho Giáo trình Sách giáo trình 79
10 VG.000010 Kho Giáo trình Sách giáo trình 80
Bình luận