Duyệt theo bộ sưu tập Sách giáo trình (Tất cả)
Thực hành Vật lý đại cương / Nguyễn Duy Phương, Đào Xuân Dương (300) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Thuật ngữ an ninh mạng : Cyber Security Glossary / Tuong Hoang translate (60) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)

Sổ tay an ninh mạng : Cybersecurity handbook / Tuong Hoang translate
(60) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giáo trình Thiết kế hệ thống nhúng / Dương Phúc Phần
(220) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giáo trình Cơ sở thiết kế VLSI / Dương Tuấn Đạt (120) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giáo trình Kỹ thuật cảm biến / Đặng Văn Hải, Lại Hồng Nhung
(120) (Lượt lưu thông:3) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày những kiến thức chung về các bộ cảm biến, kỹ thuật và cách sử dụng các loại cảm biến: cảm biến nhiệt độ, cảm biến tiệm cận, cảm biến từ...

Toán rời rạc ứng dụng trong tin học / Đỗ Đức Giáo (0) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày những khái niệm cơ bản của thuật toán và phương pháp đệ quy, phương pháp đếm, quan hệ logic mệnh đề, logic vị từ, lí thuyết đồ thị, cây và ứng dụng của cây, ngôn ngữ hình thức... trong toán rời rạc ứng dụng vào tin học

Giáo trình phương pháp tính : Dùng cho sinh viên trường đại học Bách khoa Hà Nội và các trường đại học khác / Dương Thủy Vỹ
(600) (Lượt lưu thông:372) (0) (Lượt truy cập:0)

Cung cấp một số thuật toán cơ bản về số xấp xỉ và sai số; Tính gần đúng nghiệm thực của phương trình đại số và siêu việt; Giải hệ thống phương trình đại số tuyến tính; Đa thức nội suy và phương pháp bình phương bé nhất; Giải gần đúng phương trình vi phân thường