Vị trí và thời gian hoạt động

Ngày đăng: 30/08/2019    Lượt xem: 299

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ tết)

1. Phòng đọc và phòng truy cập internet

- Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

- Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30

- Buổi tối từ 19h đến 21h

2. Phòng Mượn tài liệu

- Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

- Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30