THÔNG BÁO: V/v Nhận thẻ sinh viên đợt bổ sung các khóa AT16, CT4, DT3

Ngày đăng: 08/10/2019    Lượt xem: 730

Hiện tại Trung tâm Thư viện đã in xong đợt thẻ Sinh viên bổ sung các khóa AT16, CT4, DT3. Vậy các bạn sinh viên xuống phòng mượn Thư viện để ký nhận thẻ.

Nếu bạn nào chưa chụp ảnh làm thẻ thì phải nộp ảnh (ảnh mềm, file ảnh). Yêu cầu file ảnh phải là file ảnh gốc chụp bằng máy và có phông phía sau sạch sẽ. Không nhận các file ảnh chụp lại từ ảnh giấy.

Gửi về Email: vinhlk@actvn.edu.vn (nội dung mail ghi rõ họ tên, lớp, mã số sinh viên).