THÔNG BÁO: Lịch chụp ảnh thẻ sinh viên bổ sung cho sinh viên AT16, CT4, DT3

Ngày đăng: 27/09/2019    Lượt xem: 546

Trung tâm Thư viện xin thông báo những sinh viên chưa chụp ảnh theo lớp lịch chụp bổ sung

- Sáng Thứ Hai ngày 30/9/2019 từ 9h00 đến 9h30

- Chiều Thứ Hai ngày 30/9/2019 từ 15h00 đến 15h30

- Sáng Thứ Ba ngày 01/10/2019 từ 9h00 đến 9h30

- Chiều Thứ Ba ngày 01/10/2019 từ 15h00 đến 15h30

Dựa vào lịch trên các bạn sinh viên chưa chụp ảnh có mặt tại trước sảnh phòng đọc thư viện để được chụp ảnh.