Quy trình mượn trả tài liệu

kiểm soát việc lưu thông tài liệu (TL) giúp cho việc lưu thông TL được hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc tiếp cận nguồn TL để tăng thêm nguồn kiến thức trong quá trình giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên trong Học viện