• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 530 LƯB
    Nhan đề: Bài tập vật lý đại cương.

DDC 530
Tác giả CN Lương Duyên Bình
Nhan đề Bài tập vật lý đại cương. Tập 3, Quang học - Vật lý lượng tử / Lương Duyên Bình
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 22
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 223 tr. ; 15 cm.
Từ khóa tự do Vật lý lượng tử
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Vật lý đại cương
Từ khóa tự do Quang học
Địa chỉ 100Kho Giáo trình(200): 101012688-887
00000000nam#a2200000ui#4500
00110114
0021
004BC9D9340-1308-468D-AF93-41E6D1D7AF6B
005202402211615
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c53.790 đ
039|y20240221161527|zhanhnt
040 |aACTVN
08204|a530|bLƯB
100 |aLương Duyên Bình
245 |aBài tập vật lý đại cương. |nTập 3, |pQuang học - Vật lý lượng tử / |cLương Duyên Bình
250 |aTái bản lần thứ 22
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300 |a223 tr. ; |c15 cm.
653 |aVật lý lượng tử
653 |aBài tập
653 |aVật lý đại cương
653 |aQuang học
852|a100|bKho Giáo trình|j(200): 101012688-887
890|a200|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101012728 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 41
2 101012729 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 42
3 101012730 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 43
4 101012731 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 44
5 101012732 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 45
6 101012733 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 46
7 101012734 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 47
8 101012735 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 48
9 101012736 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 49
10 101012737 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 50
Bình luận