DDC 530
Tác giả CN Lương Duyên Bình
Nhan đề Vật lý đại cương. Tập 2, Điện - Dao động - Sóng : Dùng cho các trường Đại học khối Kỹ thuật công nghiệp / Lương Duyên Bình, Dư Công Trí, Nguyễn Hữu Hồ
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 24
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 344 tr. ; 15 cm.
Từ khóa tự do Dao động
Từ khóa tự do Sóng
Từ khóa tự do Vật lý
Từ khóa tự do Điện
Địa chỉ 100Kho Giáo trình(200): 101011888-2087
00000000nam#a2200000ui#4500
00110111
0021
004AC73C138-F97B-40E7-AFAB-61BB9AD884E2
005202402211559
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c58.680 đ
039|y20240221155903|zhanhnt
040 |aACTVN
08204|a530|bLƯB
100 |aLương Duyên Bình
245 |aVật lý đại cương. |nTập 2, |pĐiện - Dao động - Sóng : |bDùng cho các trường Đại học khối Kỹ thuật công nghiệp / |cLương Duyên Bình, Dư Công Trí, Nguyễn Hữu Hồ
250 |aTái bản lần thứ 24
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300 |a344 tr. ; |c15 cm.
653 |aDao động
653 |aSóng
653 |aVật lý
653 |aĐiện
852|a100|bKho Giáo trình|j(200): 101011888-2087
890|a200|b25|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101011888 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 1
2 101011889 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 2
3 101011890 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 3
4 101011891 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 4 Hạn trả:08-07-2024
5 101011892 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 5 Hạn trả:08-07-2024
6 101011893 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 6 Hạn trả:07-07-2024
7 101011894 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 7 Hạn trả:02-07-2024
8 101011895 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 8 Hạn trả:01-07-2024
9 101011896 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 9
10 101011897 Kho Giáo trình 530 LƯB Sách giáo trình 10
Bình luận