DDC 515
Tác giả CN Nguyễn Đình Trí
Nhan đề Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 17
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 271 tr. ; 15 cm.
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Toán cao cấp
Từ khóa tự do Biến số
Từ khóa tự do Giải tích
Địa chỉ 100Kho Giáo trình(200): 101011488-687
00000000nam#a2200000ui#4500
00110109
0021
0049BFE9912-F48D-4DDE-B019-1CBDF15694D7
005202402211543
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c48.900 đ
039|y20240221154314|zhanhnt
040 |aACTVN
08204|a515|bNGT
100 |aNguyễn Đình Trí
245 |aBài tập toán cao cấp. |nTập 2, |pPhép tính giải tích một biến số / |cNguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
250 |aTái bản lần thứ 17
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300 |a271 tr. ; |c15 cm.
653 |aBài tập
653 |aToán cao cấp
653 |aBiến số
653 |aGiải tích
852|a100|bKho Giáo trình|j(200): 101011488-687
890|a200|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101011488 Kho Giáo trình 515 NGT Sách giáo trình 1
2 101011489 Kho Giáo trình 515 NGT Sách giáo trình 2
3 101011490 Kho Giáo trình 515 NGT Sách giáo trình 3
4 101011491 Kho Giáo trình 515 NGT Sách giáo trình 4
5 101011492 Kho Giáo trình 515 NGT Sách giáo trình 5
6 101011493 Kho Giáo trình 515 NGT Sách giáo trình 6
7 101011494 Kho Giáo trình 515 NGT Sách giáo trình 7
8 101011495 Kho Giáo trình 515 NGT Sách giáo trình 8
9 101011496 Kho Giáo trình 515 NGT Sách giáo trình 9
10 101011497 Kho Giáo trình 515 NGT Sách giáo trình 10
Bình luận