DDC 515
Tác giả CN Nguyễn Đình Trí
Nhan đề Bài tập toán cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 16
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 499 tr. ; 15 cm.
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Toán cao cấp
Từ khóa tự do Biến số
Từ khóa tự do Giải tích
Địa chỉ 100Kho Giáo trình(200): 101011288-487
00000000nam#a2200000ui#4500
00110108
0021
004FF4A7CC6-1E9B-4860-BD0C-E2A63075FDD5
005202402211536
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c92.910 đ
039|y20240221153612|zhanhnt
040 |aACTVN
08204|a515|bNGT
100 |aNguyễn Đình Trí
245 |aBài tập toán cao cấp. |nTập 3, |pPhép tính giải tích nhiều biến số / |cNguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
250 |aTái bản lần thứ 16
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300 |a499 tr. ; |c15 cm.
653 |aBài tập
653 |aToán cao cấp
653 |aBiến số
653 |aGiải tích
852|a100|bKho Giáo trình|j(200): 101011288-487
890|a200|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101011288 Kho Giáo trình 515 NGT Sách giáo trình 1
2 101011289 Kho Giáo trình 515 NGT Sách giáo trình 2
3 101011290 Kho Giáo trình 515 NGT Sách giáo trình 3
4 101011291 Kho Giáo trình 515 NGT Sách giáo trình 4
5 101011292 Kho Giáo trình 515 NGT Sách giáo trình 5
6 101011293 Kho Giáo trình 515 NGT Sách giáo trình 6
7 101011294 Kho Giáo trình 515 NGT Sách giáo trình 7
8 101011295 Kho Giáo trình 515 NGT Sách giáo trình 8
9 101011296 Kho Giáo trình 515 NGT Sách giáo trình 9
10 101011297 Kho Giáo trình 515 NGT Sách giáo trình 10
Bình luận