• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 530.078 NGP
    Nhan đề: Thực hành Vật lý đại cương /

DDC 530.078
Tác giả CN Nguyễn Duy Phương
Nhan đề Thực hành Vật lý đại cương / Nguyễn Duy Phương, Đào Xuân Dương
Thông tin xuất bản H. : Học viện KTMM, 2022
Mô tả vật lý 134 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Thực hành
Từ khóa tự do Vật lý đại cương
Địa chỉ 100Kho Giáo trình(300): 101009820-10119
00000000nam#a2200000ui#4500
00110106
0021
0043D926CA7-0A53-4262-9622-255B4659F0ED
005202401241438
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |c134.000 đ
039|y20240124143822|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
08204|a530.078|bNGP
100 |aNguyễn Duy Phương
245 |aThực hành Vật lý đại cương / |cNguyễn Duy Phương, Đào Xuân Dương
260 |aH. : |bHọc viện KTMM, |c2022
300 |a134 tr. ; |c27 cm.
653 |aThực hành
653 |aVật lý đại cương
690 |aCơ bản
852|a100|bKho Giáo trình|j(300): 101009820-10119
890|a300|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101009820 Kho Giáo trình 530.078 NGP Sách giáo trình 1
2 101009821 Kho Giáo trình 530.078 NGP Sách giáo trình 2
3 101009822 Kho Giáo trình 530.078 NGP Sách giáo trình 3
4 101009823 Kho Giáo trình 530.078 NGP Sách giáo trình 4
5 101009824 Kho Giáo trình 530.078 NGP Sách giáo trình 5
6 101009825 Kho Giáo trình 530.078 NGP Sách giáo trình 6
7 101009826 Kho Giáo trình 530.078 NGP Sách giáo trình 7
8 101009827 Kho Giáo trình 530.078 NGP Sách giáo trình 8
9 101009828 Kho Giáo trình 530.078 NGP Sách giáo trình 9
10 101009829 Kho Giáo trình 530.078 NGP Sách giáo trình 10
Bình luận