• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 158.1 GEB
    Nhan đề: Sức mạnh vô hình bên trong bạn /

DDC 158.1
Tác giả CN Behrend, Geneviève
Nhan đề Sức mạnh vô hình bên trong bạn / Geneviève Behrend; Diệu Hương, Thái Anh dịch; Hà Minh Dũng hiệu đính
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2022
Mô tả vật lý 175 tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Hạnh phúc
Từ khóa tự do Cuộc sống
Từ khóa tự do Tiềm năng con người
Địa chỉ 100Kho Đọc(3): 301000539-41
Địa chỉ 100Kho Mượn(7): 201000792-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00110099
0022
00466BCDB4C-A33C-468D-99C8-17529FC4E2DB
005202401111503
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |c80.000 đ
039|a20240111150320|bhanhnt|c20240111145921|dhanhnt|y20240109154718|zhanhnt
040 |aACTVN
082|a158.1|bGEB
100 |aBehrend, Geneviève
245 |aSức mạnh vô hình bên trong bạn / |cGeneviève Behrend; Diệu Hương, Thái Anh dịch; Hà Minh Dũng hiệu đính
260 |aH. : |bThanh niên, |c2022
300 |a175 tr. ; |c21 cm.
653 |aHạnh phúc
653 |aCuộc sống
653 |aTiềm năng con người
852|a100|bKho Đọc|j(3): 301000539-41
852|a100|bKho Mượn|j(7): 201000792-8
890|a10|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 201000792 Kho Mượn 158.1 GEB Sách tham khảo 1
2 201000793 Kho Mượn 158.1 GEB Sách tham khảo 2
3 201000794 Kho Mượn 158.1 GEB Sách tham khảo 3
4 201000795 Kho Mượn 158.1 GEB Sách tham khảo 4
5 201000796 Kho Mượn 158.1 GEB Sách tham khảo 5
6 201000797 Kho Mượn 158.1 GEB Sách tham khảo 6
7 201000798 Kho Mượn 158.1 GEB Sách tham khảo 7
8 301000539 Kho Đọc 158.1 GEB Sách tham khảo 8 Acquisitions
9 301000540 Kho Đọc 158.1 GEB Sách tham khảo 9 Acquisitions
10 301000541 Kho Đọc 158.1 GEB Sách tham khảo 10 Acquisitions
Bình luận