• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 158
    Nhan đề: Khi mọi điểm tựa đều mất :

DDC 158
Tác giả CN Shimoff, Marci
Nhan đề Khi mọi điểm tựa đều mất : = Happy for no reason / Marci Shimoff; Kim Vân dịch
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022
Mô tả vật lý 279 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu bảy bước đơn giản giúp bạn trải nghiệm niềm hạnh phúc đích thực gồm: Sức mạnh bản thân, tinh thần, con tim, cơ thể, tâm hồn, mục tiêu và con người. Mỗi bước bao gồm ba thói quen hạnh phúc cùng những bài tập có tác dụng giúp bạn nâng cao xúc cảm hạnh phúc của bản thân
Từ khóa tự do Tâm lí học ứng dụng
Từ khóa tự do Hạnh phúc
Từ khóa tự do Cuộc sống
Địa chỉ 100Kho Đọc(3): 301000530-2
Địa chỉ 100Kho Mượn(7): 201000771-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00110096
0022
004703AF5D7-0A60-4079-97E2-01C0F9E62CA9
005202401091510
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |c97.000 đ
039|y20240109151047|zhanhnt
040 |aACTVN
08204|a158
100 |aShimoff, Marci
245 |aKhi mọi điểm tựa đều mất : |b= Happy for no reason / |cMarci Shimoff; Kim Vân dịch
250 |aTái bản
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tp. Hồ Chí Minh, |c2022
300 |a279 tr. : |bhình vẽ, ảnh ; |c21 cm.
520 |aGiới thiệu bảy bước đơn giản giúp bạn trải nghiệm niềm hạnh phúc đích thực gồm: Sức mạnh bản thân, tinh thần, con tim, cơ thể, tâm hồn, mục tiêu và con người. Mỗi bước bao gồm ba thói quen hạnh phúc cùng những bài tập có tác dụng giúp bạn nâng cao xúc cảm hạnh phúc của bản thân
653 |aTâm lí học ứng dụng
653 |aHạnh phúc
653 |aCuộc sống
852|a100|bKho Đọc|j(3): 301000530-2
852|a100|bKho Mượn|j(7): 201000771-7
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 201000771 Kho Mượn 158 Sách tham khảo 1
2 201000772 Kho Mượn 158 Sách tham khảo 2
3 201000773 Kho Mượn 158 Sách tham khảo 3
4 201000774 Kho Mượn 158 Sách tham khảo 4
5 201000775 Kho Mượn 158 Sách tham khảo 5
6 201000776 Kho Mượn 158 Sách tham khảo 6
7 201000777 Kho Mượn 158 Sách tham khảo 7
8 301000530 Kho Đọc 158 Sách tham khảo 8 Acquisitions
9 301000531 Kho Đọc 158 Sách tham khảo 9 Acquisitions
10 301000532 Kho Đọc 158 Sách tham khảo 10 Acquisitions
Bình luận