• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 005.4 NGV
    Nhan đề: Quản trị mạng máy tính /

DDC 005.4
Tác giả CN Nguyễn Hồng Việt
Nhan đề Quản trị mạng máy tính / Nguyễn Hồng Việt, Phạm Văn Hưởng
Thông tin xuất bản H. : Học viện KTMM, 2016
Mô tả vật lý 252tr. ; 27cm
Từ khóa tự do Mạng máy tính
Từ khóa tự do Quản trị mạng
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 301000210
Địa chỉ 100Kho Giáo trình(528): 101002085-183, 101007523-622, 101008667-766, 101009080-114, 101012944-98, VG.016555-67, VG.016569-94, VG.101586-685
00000000nam a2200000 a 4500
0019146
0021
004fa39ac10-5a40-419a-82c4-85c8bfce4736
005202401111525
008160801s2016 vm| vie
0091 0
039|a20240111152509|bhanhnt|c20230529102456|dhanhnt|y20160801142105|zilib
041|avie
044|avm
082|a005.4|bNGV
100|aNguyễn Hồng Việt
245|aQuản trị mạng máy tính / |cNguyễn Hồng Việt, Phạm Văn Hưởng
260|aH. : |bHọc viện KTMM, |c2016
300|a252tr. ; |c27cm
653|aMạng máy tính
653|aQuản trị mạng
690|aCNTT
852|a100|bKho Đọc|j(1): 301000210
852|a100|bKho Giáo trình|j(528): 101002085-183, 101007523-622, 101008667-766, 101009080-114, 101012944-98, VG.016555-67, VG.016569-94, VG.101586-685
890|a529|b465|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 VG.016555 Kho Giáo trình Sách giáo trình 169
2 VG.016556 Kho Giáo trình Sách giáo trình 170 Hạn trả:31-07-2024
3 VG.016557 Kho Giáo trình Sách giáo trình 171
4 VG.016558 Kho Giáo trình Sách giáo trình 172
5 VG.016559 Kho Giáo trình Sách giáo trình 173
6 VG.016560 Kho Giáo trình Sách giáo trình 174
7 VG.016561 Kho Giáo trình Sách giáo trình 175
8 VG.016562 Kho Giáo trình Sách giáo trình 176
9 VG.016563 Kho Giáo trình Sách giáo trình 177 Hạn trả:12-08-2024
10 VG.016564 Kho Giáo trình Sách giáo trình 178 Hạn trả:06-08-2024
Bình luận