• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 324.259707509
    Nhan đề: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam :

DDC 324.259707509
Tác giả TT Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhan đề Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
Mô tả vật lý 440tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Giáo trình(1032): VG.009066-865, VG.016075-114, VG.017435-57, VG.017459-60, VG.017462-6, VG.017468-89, VG.017491-501, VG.017503-20, VG.017523-4, VG.017526-634
00000000nam a2200000 a 4500
0018524
0021
004e81049cb-abca-4bc6-b7a5-d389d89843ce
008211203s2021 vm| vie
0091 0
020|c90000
039|a20220916210316|bilib|y20211203152606|zphuonghtm
041|avie
044|avm
082|a324.259707509
110|aBộ Giáo dục và Đào tạo
245|aGiáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : |bDành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / |cBộ Giáo dục và Đào tạo
260|aH. : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2021
300|a440tr. ; |c21cm
653|aLịch sử
653|aGiáo trình
653|aĐảng Cộng sản Việt Nam
852|a100|bKho Giáo trình|j(1032): VG.009066-865, VG.016075-114, VG.017435-57, VG.017459-60, VG.017462-6, VG.017468-89, VG.017491-501, VG.017503-20, VG.017523-4, VG.017526-634
890|a1032|b1183|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 VG.009066 Kho Giáo trình 324.259707509 Sách giáo trình 1
2 VG.009067 Kho Giáo trình 324.259707509 Sách giáo trình 2
3 VG.009068 Kho Giáo trình 324.259707509 Sách giáo trình 3 Hạn trả:05-08-2024
4 VG.009069 Kho Giáo trình 324.259707509 Sách giáo trình 4 Hạn trả:05-08-2024
5 VG.009070 Kho Giáo trình 324.259707509 Sách giáo trình 5
6 VG.009071 Kho Giáo trình 324.259707509 Sách giáo trình 6 Hạn trả:05-08-2024
7 VG.009072 Kho Giáo trình 324.259707509 Sách giáo trình 7
8 VG.009073 Kho Giáo trình 324.259707509 Sách giáo trình 8
9 VG.009074 Kho Giáo trình 324.259707509 Sách giáo trình 9
10 VG.009075 Kho Giáo trình 324.259707509 Sách giáo trình 10
Bình luận