Tác giả CN Liz
Nhan đề New Headway. Tập 2 : Pre-Intermediate. Student's book and workbook with key / Liz, John Soars, Sylvia Wheeldon; Lê Thúy Hiền giới thiệu
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa thông tin, 2013
Mô tả vật lý 95tr. ; 27cm
Địa chỉ 100Kho Giáo trình(880): VG.015875-914, VG.099591-890, VG.103106-305, VG.903960-99, VG.907140-439
00000000nam a2200000 a 4500
0013449
0021
0045faecfa4-f71b-4f0b-9136-fdf3b2be1e9c
008141227s2013 vm| vie
0091 0
039|a20220916202110|bilib|y20141227092011|zilib
041|avie
044|avm
100|aLiz
245|aNew Headway. |nTập 2 : |bPre-Intermediate. Student's book and workbook with key / |cLiz, John Soars, Sylvia Wheeldon; Lê Thúy Hiền giới thiệu
260|aH. : |bVăn hóa thông tin, |c2013
300|a95tr. ; |c27cm
852|a100|bKho Giáo trình|j(880): VG.015875-914, VG.099591-890, VG.103106-305, VG.903960-99, VG.907140-439
890|a880|b1847|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 VG.015875 Kho Giáo trình Sách giáo trình 81
2 VG.015876 Kho Giáo trình Sách giáo trình 82 Hạn trả:30-01-2024
3 VG.015877 Kho Giáo trình Sách giáo trình 83
4 VG.015878 Kho Giáo trình Sách giáo trình 84 Hạn trả:04-08-2024
5 VG.015879 Kho Giáo trình Sách giáo trình 85 Hạn trả:08-08-2024
6 VG.015880 Kho Giáo trình Sách giáo trình 86
7 VG.015881 Kho Giáo trình Sách giáo trình 87
8 VG.015882 Kho Giáo trình Sách giáo trình 88 Hạn trả:01-02-2024
9 VG.015883 Kho Giáo trình Sách giáo trình 89
10 VG.015884 Kho Giáo trình Sách giáo trình 90
Bình luận