• Luận án, Luận văn
  • Nhan đề: Nghiên cứu xây dựng và tích hợp các công cụ mã nguồn mở SCA, SAST, DAST vào quy trình CI/CD :

Tác giả CN Đinh Thị Thu
Nhan đề Nghiên cứu xây dựng và tích hợp các công cụ mã nguồn mở SCA, SAST, DAST vào quy trình CI/CD : Đồ án tốt nghiệp AT16C / Đinh Thị Thu; Trần Thị Phương Chi hướng dẫn
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý 130 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Đồ án ATTT
Từ khóa tự do Đồ án AT16
Môn học ATTT
Tác giả(bs) CN
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 402000379
00000000nam#a2200000ui#4500
00110275
0023
00485236D00-C926-4F6D-A77C-79859D840151
005202406270837
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cTài liệu nội sinh
039|a20240627083715|bducquy|y20240618091358|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
10010|aĐinh Thị Thu
24510|aNghiên cứu xây dựng và tích hợp các công cụ mã nguồn mở SCA, SAST, DAST vào quy trình CI/CD : |bĐồ án tốt nghiệp AT16C / |cĐinh Thị Thu; Trần Thị Phương Chi hướng dẫn
260 |aH., |c2023
300 |a130 tr. ; |c29 cm.
653 |aĐồ án ATTT
653 |aĐồ án AT16
690 |aATTT
70010|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Đọc|j(1): 402000379
8561|uhttps://thuvien.actvn.edu.vn/kiposdata1/anhbia/doan_thumbnail.jpg
890|a1|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 402000379 Kho Đọc Luận văn, Luận án 1
Bình luận