• Luận án, Luận văn
  • Nhan đề: Nghiên cứu một số tấn công lên CLOUD AWS và đề xuất giải pháp phòng chống :

Tác giả CN Đào Hữu Quý
Nhan đề Nghiên cứu một số tấn công lên CLOUD AWS và đề xuất giải pháp phòng chống : Đồ án tốt nghiệp AT16DK / Đào Hữu Quý; Trần Văn Thắng hướng dẫn
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý 121 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Đồ án ATTT
Từ khóa tự do Đồ án AT16
Môn học ATTT
Tác giả(bs) CN
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 402000380
00000000nam#a2200000ui#4500
00110274
0023
004FF9FBFC0-0074-478F-8977-ABF6B4504E77
005202406182132
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cTài liệu nội sinh
039|a20240618213239|bducquy|y20240618091049|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
10010|aĐào Hữu Quý
24510|aNghiên cứu một số tấn công lên CLOUD AWS và đề xuất giải pháp phòng chống : |bĐồ án tốt nghiệp AT16DK / |cĐào Hữu Quý; Trần Văn Thắng hướng dẫn
260 |aH., |c2023
300 |a121 tr. ; |c29 cm.
653 |aĐồ án ATTT
653 |aĐồ án AT16
690 |aATTT
70010|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Đọc|j(1): 402000380
8561|uhttps://thuvien.actvn.edu.vn/kiposdata1/anhbia/doan_thumbnail.jpg
890|a1|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 402000380 Kho Đọc Luận văn, Luận án 1
Bình luận