Tác giả CN Hoàng Thanh Long
Nhan đề Xây dựng ứng dụng quản lý Homestay an toàn : Đồ án tốt nghiệp AT16A / Hoàng Thanh Long; Vũ Khánh Dương hướng dẫn
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý 98 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Đồ án ATTT
Từ khóa tự do Đồ án AT16
Môn học ATTT
Tác giả(bs) CN
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 402000381
  • Vốn tư liệu
00000000nas#a2200000ui#4500
00110273
0023
0043EF1020A-6DDF-4BF9-A815-3B0DDC3938EA
005202406182134
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cTài liệu nội sinh
039|a20240618213440|bducquy|y20240618090741|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
10010|aHoàng Thanh Long
24510|aXây dựng ứng dụng quản lý Homestay an toàn : |bĐồ án tốt nghiệp AT16A / |cHoàng Thanh Long; Vũ Khánh Dương hướng dẫn
260 |aH., |c2023
300 |a98 tr. ; |c29 cm.
653 |aĐồ án ATTT
653 |aĐồ án AT16
690 |aATTT
70010|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Đọc|j(1): 402000381
8561|uhttps://thuvien.actvn.edu.vn/kiposdata1/anhbia/doan_thumbnail.jpg
890|a1|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 402000381 Kho Đọc Luận văn, Luận án 1
Bình luận