• Luận án, Luận văn
  • Nhan đề: Nghiên cứu xây dựng phần mềm giám sát truy cập Internet cho trẻ em trên WINDOWS :

Tác giả CN Đặng Việt Anh
Nhan đề Nghiên cứu xây dựng phần mềm giám sát truy cập Internet cho trẻ em trên WINDOWS : Đồ án tốt nghiệp AT16AP / Đặng Việt Anh; Trần Trọng Kỳ hướng dẫn
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý 84 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Đồ án ATTT
Từ khóa tự do Đồ án AT16
Môn học ATTT
Tác giả(bs) CN
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 402000382
00000000nam#a2200000ui#4500
00110272
0023
0049786624C-341D-4179-94AC-77471EEB367F
005202406180903
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cTài liệu nội sinh
039|y20240618090347|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
10010|aĐặng Việt Anh
24510|aNghiên cứu xây dựng phần mềm giám sát truy cập Internet cho trẻ em trên WINDOWS : |bĐồ án tốt nghiệp AT16AP / |cĐặng Việt Anh; Trần Trọng Kỳ hướng dẫn
260 |aH., |c2023
300 |a84 tr. ; |c29 cm.
653 |aĐồ án ATTT
653 |aĐồ án AT16
690 |aATTT
70010|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Đọc|j(1): 402000382
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 402000382 Kho Đọc Luận văn, Luận án 1
Bình luận