• Luận án, Luận văn
  • Nhan đề: Nghiên cứu quy trình kiểm thử xâm nhập cho các ứng dụng chạy trên thiết bị ANDROID :

Tác giả CN Nguyễn Kim Trọng
Nhan đề Nghiên cứu quy trình kiểm thử xâm nhập cho các ứng dụng chạy trên thiết bị ANDROID : Đồ án tốt nghiệp AT16DK / Nguyễn Kim Trọng; Dương Ngọc Ngân hướng dẫn
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý 143 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Đồ án ATTT
Từ khóa tự do Đồ án AT16
Môn học ATTT
Tác giả(bs) CN
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 402000383
00000000nam#a2200000ui#4500
00110271
0023
00476DD9CB6-DDF0-4ACE-9A97-35259B3EB614
005202406180901
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cTài liệu nội sinh
039|y20240618090144|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
10010|aNguyễn Kim Trọng
24510|aNghiên cứu quy trình kiểm thử xâm nhập cho các ứng dụng chạy trên thiết bị ANDROID : |bĐồ án tốt nghiệp AT16DK / |cNguyễn Kim Trọng; Dương Ngọc Ngân hướng dẫn
260 |aH., |c2023
300 |a143 tr. ; |c29 cm.
653 |aĐồ án ATTT
653 |aĐồ án AT16
690 |aATTT
70010|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Đọc|j(1): 402000383
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 402000383 Kho Đọc Luận văn, Luận án 1
Bình luận