• Luận án, Luận văn
  • Nhan đề: Nghiên cứu thư viện Playwright trong kiểm thử tự động phần mềm và ứng dụng triển khai kiểm thử cho Plusbase :

Tác giả CN Phạm Thị Ngọc
Nhan đề Nghiên cứu thư viện Playwright trong kiểm thử tự động phần mềm và ứng dụng triển khai kiểm thử cho Plusbase : Đồ án tốt nghiệp AT15D / Phạm Thị Ngọc; Nguyễn Thị Thanh Thuỷ hướng dẫn
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý 80 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Đồ án ATTT
Từ khóa tự do Đồ án AT15D
Môn học ATTT
Tác giả(bs) CN
Tác giả(bs) CN
Tác giả(bs) CN
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 402000330
00000000nam#a2200000ui#4500
0019975
0023
0045EA2BD52-B4C8-4F6F-8408-0E19582A1C9B
005202405090812
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cTài liệu nội sinh
039|a20240509081225|bhanhnt|y20231026102723|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
10010|aPhạm Thị Ngọc
24510|aNghiên cứu thư viện Playwright trong kiểm thử tự động phần mềm và ứng dụng triển khai kiểm thử cho Plusbase : |bĐồ án tốt nghiệp AT15D / |cPhạm Thị Ngọc; Nguyễn Thị Thanh Thuỷ hướng dẫn
260 |aH., |c2023
300 |a80 tr. ; |c29 cm.
653 |aĐồ án ATTT
653 |aĐồ án AT15D
690 |aATTT
70010|eHướng dẫn khoa học
70010|eHướng dẫn khoa học
70010|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Đọc|j(1): 402000330
8561|uhttps://thuvien.actvn.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luananluanvan/attt/at15/at15d/at150441_phamthingoc_01thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 402000330 Kho Đọc Luận văn, Luận án 1
Bình luận