Tác giả CN Đào Thị Trang
Nhan đề Nghiên cứu mô hình AGILE trong kiểm thử phần mềm an toàn : Đồ án tốt nghiệp AT15D / Đào Thị Trang; Cáp Khánh Duy hướng dẫn
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý 88 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Đồ án ATTT
Từ khóa tự do Đồ án AT15D
Môn học ATTT
Tác giả(bs) CN
Tác giả(bs) CN
Tác giả(bs) CN
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 402000328
00000000nam#a2200000ui#4500
0019973
0023
0041FB609FD-777F-4366-B27F-98C340AFC7CB
005202405091501
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cTài liệu nội sinh
039|a20240509150135|bhanhnt|y20231026102229|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
10010|aĐào Thị Trang
24510|aNghiên cứu mô hình AGILE trong kiểm thử phần mềm an toàn : |bĐồ án tốt nghiệp AT15D / |cĐào Thị Trang; Cáp Khánh Duy hướng dẫn
260 |aH., |c2023
300 |a88 tr. ; |c29 cm.
653 |aĐồ án ATTT
653 |aĐồ án AT15D
690 |aATTT
70010|eHướng dẫn khoa học
70010|eHướng dẫn khoa học
70010|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Đọc|j(1): 402000328
8561|uhttps://thuvien.actvn.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luananluanvan/attt/at15/at15d/at150459_daothitrang_001thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 402000328 Kho Đọc Luận văn, Luận án 1
Bình luận