• Luận án, Luận văn
  • Nhan đề: Nghiên cứu, xây dựng công cụ quản lý lỗ hổng và tự động dò quét lỗ hổng hệ thống :

Tác giả CN Nguyễn Mỹ Huyền
Nhan đề Nghiên cứu, xây dựng công cụ quản lý lỗ hổng và tự động dò quét lỗ hổng hệ thống : Đồ án tốt nghiệp AT15E / Nguyễn Mỹ Huyền; Nguyễn Thị Thu Hiền hướng dẫn
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý 89 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Đồ án ATTT
Từ khóa tự do Đồ án AT15E
Môn học ATTT
Tác giả(bs) CN
Tác giả(bs) CN
Tác giả(bs) CN
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 402000323
00000000nam#a2200000ui#4500
0019968
0023
004C22A1C1E-F3BE-4064-AA89-0FC25BB477F1
005202405131057
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cTài liệu nội sinh
039|a20240513105751|bhanhnt|y20231026101235|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
10010|aNguyễn Mỹ Huyền
24510|aNghiên cứu, xây dựng công cụ quản lý lỗ hổng và tự động dò quét lỗ hổng hệ thống : |bĐồ án tốt nghiệp AT15E / |cNguyễn Mỹ Huyền; Nguyễn Thị Thu Hiền hướng dẫn
260 |aH., |c2023
300 |a89 tr. ; |c29 cm.
653 |aĐồ án ATTT
653 |aĐồ án AT15E
690 |aATTT
70010|eHướng dẫn khoa học
70010|eHướng dẫn khoa học
70010|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Đọc|j(1): 402000323
8561|uhttps://thuvien.actvn.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luananluanvan/attt/at15/at15e/at150527_nguyenmyhuyen_001thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 402000323 Kho Đọc Luận văn, Luận án 1
Bình luận