Tác giả CN Nguyễn Thiện Đô
Nhan đề Nghiên cứu ứng dụng XAI trong phát hiện tấn công IOT : Đồ án tốt nghiệp AT15A / Nguyễn Thiện Đô; Phạm Văn Hưởng hướng dẫn
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý 62 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Đồ án ATTT
Từ khóa tự do Đồ án AT15A
Môn học ATTT
Tác giả(bs) CN
Tác giả(bs) CN
Tác giả(bs) CN
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 402000253
00000000nam#a2200000ui#4500
0019898
0023
004E53FAD12-76F7-4957-A3CC-53F38B09AEB4
005202312050952
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cTài liệu nội sinh
039|a20231205095229|bhanhnt|c20231025093821|dhanhnt|y20231025093806|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
10010|aNguyễn Thiện Đô
24510|aNghiên cứu ứng dụng XAI trong phát hiện tấn công IOT : |bĐồ án tốt nghiệp AT15A / |cNguyễn Thiện Đô; Phạm Văn Hưởng hướng dẫn
260 |aH., |c2023
300 |a62 tr. ; |c29 cm.
653 |aĐồ án ATTT
653 |aĐồ án AT15A
690 |aATTT
70010|eHướng dẫn khoa học
70010|eHướng dẫn khoa học
70010|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Đọc|j(1): 402000253
8561|uhttps://thuvien.actvn.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luananluanvan/attt/at15/at15a/at150112_nguyenthiendo_01thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 402000253 Kho Đọc Luận văn, Luận án 1
Bình luận