DDC 347
Nhan đề Luật Trợ giúp pháp lý : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 / Minh Ngọc s.t., g.t.
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2017
Mô tả vật lý 50 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Giới thiệu những quy định chung và quy định cụ thể của pháp luật trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý như: Người được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý, quyền, nghĩa vụ của người thực hiện trợ giúp pháp lý; phạm vi, lĩnh vực, hình thức và hoạt động trợ giúp pháp lý... cùng các điều khoản thi hành
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Luật pháp
Từ khóa tự do Luật Trợ giúp pháp lý
Địa chỉ 100Kho Đọc(4): 301000379-82
00000000nam#a2200000ui#4500
0019451
0025
004935EC609-D50A-4945-8B48-79E79142653A
005202307051047
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c15000 đ
039|y20230705104723|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
08204|a347|bLUT
245 |aLuật Trợ giúp pháp lý : |bCó hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 / |cMinh Ngọc s.t., g.t.
260 |aH. : |bLao động, |c2017
300 |a50 tr. ; |c19 cm.
520 |aGiới thiệu những quy định chung và quy định cụ thể của pháp luật trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý như: Người được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý, quyền, nghĩa vụ của người thực hiện trợ giúp pháp lý; phạm vi, lĩnh vực, hình thức và hoạt động trợ giúp pháp lý... cùng các điều khoản thi hành
653 |aViệt Nam
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aLuật pháp
653 |aLuật Trợ giúp pháp lý
852|a100|bKho Đọc|j(4): 301000379-82
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301000379 Kho Đọc 347 LUT Sách pháp luật 1
2 301000380 Kho Đọc 347 LUT Sách pháp luật 2
3 301000381 Kho Đọc 347 LUT Sách pháp luật 3
4 301000382 Kho Đọc 347 LUT Sách pháp luật 4
Bình luận