DDC 343
Nhan đề Luật Quốc phòng / Minh Ngọc s.t., g.t.
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2022
Mô tả vật lý 50 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Giới thiệu nội dung Luật Quốc phòng với những quy định chung và quy định cụ thể về hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về quốc phòng và các điều khoản thi hành
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Luật pháp
Từ khóa tự do Luật Quốc phòng
Địa chỉ 100Kho Đọc(5): 701000374-8
00000000nam#a2200000ui#4500
0019450
0025
0041519B5F9-276B-4821-966A-D79D512B813E
005202311060843
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |c18000 đ
039|a20231106084328|bhanhnt|y20230705104406|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
08204|a343|bLUQ
245 |aLuật Quốc phòng / |cMinh Ngọc s.t., g.t.
260 |aH. : |bLao động, |c2022
300 |a50 tr. ; |c19 cm.
520 |aGiới thiệu nội dung Luật Quốc phòng với những quy định chung và quy định cụ thể về hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về quốc phòng và các điều khoản thi hành
653 |aViệt Nam
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aLuật pháp
653 |aLuật Quốc phòng
852|a100|bKho Đọc|j(5): 701000374-8
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 701000374 Kho Đọc 343 LUQ Sách pháp luật 1
2 701000375 Kho Đọc 343 LUQ Sách pháp luật 2
3 701000376 Kho Đọc 343 LUQ Sách pháp luật 3
4 701000377 Kho Đọc 343 LUQ Sách pháp luật 4
5 701000378 Kho Đọc 343 LUQ Sách pháp luật 5
Bình luận