• Sách Pháp luật
  • Ký hiệu PL/XG: 344 LUS
    Nhan đề: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học /

DDC 344
Nhan đề Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học / Minh Ngọc s.t., g.t.
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2019
Mô tả vật lý 163 tr. ; 19 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Luật pháp
Từ khóa tự do Luật Giáo dục đại học
Địa chỉ 100Kho Đọc(4): 701000370-3
00000000nam#a2200000ui#4500
0019449
0025
0041C73992D-9AA5-49E2-8E67-72F7A1114E42
005202311060842
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c27000 đ
039|a20231106084242|bhanhnt|y20230705104133|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
08204|a344|bLUS
245 |aLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học / |cMinh Ngọc s.t., g.t.
260 |aH. : |bLao động, |c2019
300 |a163 tr. ; |c19 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aLuật pháp
653 |aLuật Giáo dục đại học
852|a100|bKho Đọc|j(4): 701000370-3
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 701000370 Kho Đọc 344 LUS Sách pháp luật 1
2 701000371 Kho Đọc 344 LUS Sách pháp luật 2
3 701000372 Kho Đọc 344 LUS Sách pháp luật 3
4 701000373 Kho Đọc 344 LUS Sách pháp luật 4
Bình luận