• Sách Pháp luật
  • Ký hiệu PL/XG: 342 LUC
    Nhan đề: Luật Cán bộ, công chức - Luật Viên chức :

DDC 342
Nhan đề Luật Cán bộ, công chức - Luật Viên chức : Sửa đổi, bổ sung năm 2019 / Minh Ngọc g.t.
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2020
Mô tả vật lý 155 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Cung cấp toàn văn Luật Cán bộ, công chức bao gồm: Những quy định chung; các quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức; cán bộ, công chức các cấp; quản lý cán bộ, công chức; các điều kiện bảo đảm thi hành công vụ; thanh tra công vụ; khen thưởng và xử lý vi phạm và các điều khoản thi hành
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Luật viên chức
Từ khóa tự do Luật cán bộ, công chức
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Đọc(5): 301000365-9
00000000nam#a2200000ui#4500
0019448
0025
004554FF8DB-AAD4-4AF7-9C9E-3E6F46F6AF2C
005202307051037
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c30000 đ
039|y20230705103756|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
08204|a342|bLUC
245 |aLuật Cán bộ, công chức - Luật Viên chức : |bSửa đổi, bổ sung năm 2019 / |cMinh Ngọc g.t.
260 |aH. : |bLao động, |c2020
300 |a155 tr. ; |c19 cm.
520 |aCung cấp toàn văn Luật Cán bộ, công chức bao gồm: Những quy định chung; các quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức; cán bộ, công chức các cấp; quản lý cán bộ, công chức; các điều kiện bảo đảm thi hành công vụ; thanh tra công vụ; khen thưởng và xử lý vi phạm và các điều khoản thi hành
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aLuật viên chức
653 |aLuật cán bộ, công chức
653|aViệt Nam
852|a100|bKho Đọc|j(5): 301000365-9
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301000365 Kho Đọc 342 LUC Sách pháp luật 1
2 301000366 Kho Đọc 342 LUC Sách pháp luật 2
3 301000367 Kho Đọc 342 LUC Sách pháp luật 3
4 301000368 Kho Đọc 342 LUC Sách pháp luật 4
5 301000369 Kho Đọc 342 LUC Sách pháp luật 5
Bình luận