• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 515 DƯV
    Nhan đề: Giáo trình phương pháp tính :

DDC 515
Tác giả CN Dương Thuỷ Vỹ
Nhan đề Giáo trình phương pháp tính : Dùng cho sinh viên trường đại học Bách khoa Hà Nội và các trường đại học khác / Dương Thủy Vỹ
Lần xuất bản In lần thứ 4, có bổ sung, sửa chữa
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 180tr. : hình vẽ ; 21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường đại học Bách khoa Hà Nội
Tóm tắt Cung cấp một số thuật toán cơ bản về số xấp xỉ và sai số; Tính gần đúng nghiệm thực của phương trình đại số và siêu việt; Giải hệ thống phương trình đại số tuyến tính; Đa thức nội suy và phương pháp bình phương bé nhất; Giải gần đúng phương trình vi phân thường
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Đại số
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Tuyến tính
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Phương trình
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 301000217
Địa chỉ 100Kho Giáo trình(599): 101000001-300, 101002681-979
00001468aam a22003378a 4500
0019366
0021
0041A4D309C-DCF1-435E-94B6-6BCB8B5CA4D3
005202306051039
008051212s2006 ||||||viesd
0091 0
020 |c108000đ|d1000b
039|a20230605103957|bphuonghtm|c20221108101937|dhanhnt|y20221108091625|zhanhnt
041 |avie
08214|214|a515|bDƯV
1001 |aDương Thuỷ Vỹ
245 |aGiáo trình phương pháp tính : |bDùng cho sinh viên trường đại học Bách khoa Hà Nội và các trường đại học khác / |cDương Thủy Vỹ
250 |aIn lần thứ 4, có bổ sung, sửa chữa
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2006
300 |a180tr. : |bhình vẽ ; |c21cm
500 |aĐTTS ghi: Trường đại học Bách khoa Hà Nội
504 |aThư mục: tr. 178
520 |aCung cấp một số thuật toán cơ bản về số xấp xỉ và sai số; Tính gần đúng nghiệm thực của phương trình đại số và siêu việt; Giải hệ thống phương trình đại số tuyến tính; Đa thức nội suy và phương pháp bình phương bé nhất; Giải gần đúng phương trình vi phân thường
650 7|2Bộ TK TVQG|aĐại số
650 7|2Bộ TK TVQG|aTuyến tính
650 7|2Bộ TK TVQG|aPhương trình
655 7|2Bộ TK TVQG|aGiáo trình
852|a100|bKho Đọc|j(1): 301000217
852|a100|bKho Giáo trình|j(599): 101000001-300, 101002681-979
890|a600|b367|c0|d0
901 |a519.2(075.3)
910 |aTVan|bDangtam|hHương|gTVan
920 |aDương Thuỷ Vỹ
930 |a184276|b12/12/2005
941 |bGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000247 Kho Giáo trình 515 DTV Sách giáo trình 247 Hạn trả:29-01-2024
2 101000248 Kho Giáo trình 515 DTV Sách giáo trình 248 Hạn trả:31-01-2024
3 101000249 Kho Giáo trình 515 DTV Sách giáo trình 249 Hạn trả:28-01-2024
4 101000250 Kho Giáo trình 515 DTV Sách giáo trình 250 Hạn trả:28-01-2024
5 101000251 Kho Giáo trình 515 DTV Sách giáo trình 251 Hạn trả:29-01-2024
6 101000252 Kho Giáo trình 515 DTV Sách giáo trình 252
7 101000253 Kho Giáo trình 515 DTV Sách giáo trình 253 Hạn trả:29-01-2024
8 101000254 Kho Giáo trình 515 DTV Sách giáo trình 254 Hạn trả:29-01-2024
9 101000255 Kho Giáo trình 515 DTV Sách giáo trình 255
10 101000256 Kho Giáo trình 515 DTV Sách giáo trình 256 Hạn trả:29-01-2024
Bình luận