Tác giả CN Đỗ Đức Giáo
Nhan đề Toán rời rạc ứng dụng trong tin học : Tái bản lần thứ 6 / Đỗ Đức Giáo
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
Mô tả vật lý 407tr ; 19cm
Từ khóa tự do Ứng dụng
Từ khóa tự do Toán rời rạc
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Toán logic
Địa chỉ 100Kho Giáo trình(500): VG.018535-9034
00000000nam a2200000 a 4500
001604
0021
004122d56c2-f0fa-47e8-a2b8-8a23b7d54bcd
005202212061055
008220616s2021 vm| vie
0091 0
020|c115000
039|a20221206105711|bhanhnt|c20221206105359|dhanhnt|y20220616160656|zthuyntp
041|avie
044|avm
100|aĐỗ Đức Giáo
245|aToán rời rạc ứng dụng trong tin học : |bTái bản lần thứ 6 / |cĐỗ Đức Giáo
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2021
300|a407tr ; |c19cm
653|aỨng dụng
653|aToán rời rạc
653|aTin học
653|aToán logic
852|a100|bKho Giáo trình|j(500): VG.018535-9034
890|a500|b668|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 VG.018535 Kho Giáo trình Sách giáo trình 1 Hạn trả:23-05-2024
2 VG.018536 Kho Giáo trình Sách giáo trình 2
3 VG.018537 Kho Giáo trình Sách giáo trình 3 Hạn trả:19-05-2024
4 VG.018538 Kho Giáo trình Sách giáo trình 4
5 VG.018539 Kho Giáo trình Sách giáo trình 5
6 VG.018540 Kho Giáo trình Sách giáo trình 6
7 VG.018541 Kho Giáo trình Sách giáo trình 7 Hạn trả:19-05-2024
8 VG.018542 Kho Giáo trình Sách giáo trình 8 Hạn trả:21-04-2024
9 VG.018543 Kho Giáo trình Sách giáo trình 9 Hạn trả:22-04-2024
10 VG.018544 Kho Giáo trình Sách giáo trình 10 Hạn trả:22-05-2024
Bình luận