• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 004.60711 LÊV
    Nhan đề: Giáo trình mạng máy tính /

DDC 004.60711
Tác giả CN Lê Thị Hồng Vân
Nhan đề Giáo trình mạng máy tính / Lê Thị Hồng Vân
Thông tin xuất bản H. : Học viện KTMM, 2016
Mô tả vật lý 223tr. ; 27cm
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 301000209
Địa chỉ 100Kho Giáo trình(768): 101001936-2084, 101004225-324, 101009010-44, VG.015355-94, VG.019370-86, VG.019388-95, VG.019397-430, VG.019433-44, VG.019446-56, VG.019458-69, VG.094454-653, VG.100836-935, VG.905040-89
00000000nam#a2200000ui#4500
0012342
0021
00442038bec-ebbe-4858-bf72-82388fdb2481
005202308141615
008160809s2016 vm| vie
0091 0
020 |cđ
039|a20230814161548|bhanhnt|c20230529102710|dhanhnt|y20160809075648|zilib
040 |aACTVN
041 |avie
044 |avm
08204|a004.60711|bLÊV
100 |aLê Thị Hồng Vân
245 |aGiáo trình mạng máy tính / |cLê Thị Hồng Vân
260 |aH. : |bHọc viện KTMM, |c2016
300 |a223tr. ; |c27cm
852|a100|bKho Đọc|j(1): 301000209
852|a100|bKho Giáo trình|j(768): 101001936-2084, 101004225-324, 101009010-44, VG.015355-94, VG.019370-86, VG.019388-95, VG.019397-430, VG.019433-44, VG.019446-56, VG.019458-69, VG.094454-653, VG.100836-935, VG.905040-89
890|a769|b1035|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 VG.015355 Kho Giáo trình Sách giáo trình 309
2 VG.015356 Kho Giáo trình Sách giáo trình 310
3 VG.015357 Kho Giáo trình Sách giáo trình 311
4 VG.015358 Kho Giáo trình Sách giáo trình 312
5 VG.015359 Kho Giáo trình Sách giáo trình 313
6 VG.015360 Kho Giáo trình Sách giáo trình 314
7 VG.015361 Kho Giáo trình Sách giáo trình 315
8 VG.015362 Kho Giáo trình Sách giáo trình 316
9 VG.015363 Kho Giáo trình Sách giáo trình 317
10 VG.015364 Kho Giáo trình Sách giáo trình 318
Bình luận