Tác giả CN Bùi Ngọc Long
Nhan đề Thiết kế xấy dựng hệ thống quản lý thư viện an toàn : Đồ án tốt nghiệp AT15A / Bùi Ngọc Long, Lê Ngọc Thiện; Hoàng Đức Thọ, Nguyễn Văn Hiếu hướng dẫn
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý 74 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Đồ án ATTT
Từ khóa tự do Đồ án AT15
Môn học ATTT
Tác giả(bs) CN
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 402000362
00000000nam#a2200000ui#4500
00110292
0023
0046022BDB1-1571-4BEB-B6AE-3059F2450A01
005202406250943
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cTài liệu nội sinh
039|a20240625094346|bducquy|y20240624102544|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
10010|aBùi Ngọc Long
24510|aThiết kế xấy dựng hệ thống quản lý thư viện an toàn : |bĐồ án tốt nghiệp AT15A / |cBùi Ngọc Long, Lê Ngọc Thiện; Hoàng Đức Thọ, Nguyễn Văn Hiếu hướng dẫn
260 |aH., |c2023
300 |a74 tr. ; |c29 cm.
653 |aĐồ án ATTT
653 |aĐồ án AT15
690 |aATTT
70010|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Đọc|j(1): 402000362
8561|uhttps://thuvien.actvn.edu.vn/kiposdata1/anhbia/doan_thumbnail.jpg
890|a1|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 402000362 Kho Đọc Luận văn, Luận án 1
Bình luận