• Luận án, Luận văn
  • Nhan đề: Nghiên cứu tìm hiểu về một số tiêu chuẩn an toàn cho Mô-đun kích hoạt ký số - SAM trong mô hình ký số từ xa :

Tác giả CN Nguyễn Duy Linh
Nhan đề Nghiên cứu tìm hiểu về một số tiêu chuẩn an toàn cho Mô-đun kích hoạt ký số - SAM trong mô hình ký số từ xa : Đồ án tốt nghiệp AT15E / Nguyễn Duy Linh; Dương Xuân Hiệp hướng dẫn
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý 83 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Đồ án ATTT
Từ khóa tự do Đồ án AT15
Môn học ATTT
Tác giả(bs) CN
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 402000363
00000000nam#a2200000ui#4500
00110291
0023
004697017DB-D4B7-4D6E-A323-7D53A80D59E6
005202406250945
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cTài liệu nội sinh
039|a20240625094515|bducquy|y20240624102353|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
10010|aNguyễn Duy Linh
24510|aNghiên cứu tìm hiểu về một số tiêu chuẩn an toàn cho Mô-đun kích hoạt ký số - SAM trong mô hình ký số từ xa : |bĐồ án tốt nghiệp AT15E / |cNguyễn Duy Linh; Dương Xuân Hiệp hướng dẫn
260 |aH., |c2023
300 |a83 tr. ; |c29 cm.
653 |aĐồ án ATTT
653 |aĐồ án AT15
690 |aATTT
70010|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Đọc|j(1): 402000363
8561|uhttps://thuvien.actvn.edu.vn/kiposdata1/anhbia/doan_thumbnail.jpg
890|a1|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 402000363 Kho Đọc Luận văn, Luận án 1
Bình luận