• Luận án, Luận văn
  • Nhan đề: Nghiên cứu, thử nghiệm công cụ BREACH & ATTACK SIMULATIONS của CYMULATE và đánh giá tính khả thi của chúng trong môi trường doanh nghiệp :

Tác giả CN Nguyễn Văn Lâm
Nhan đề Nghiên cứu, thử nghiệm công cụ BREACH & ATTACK SIMULATIONS của CYMULATE và đánh giá tính khả thi của chúng trong môi trường doanh nghiệp : Đồ án tốt nghiệp AT15E / Nguyễn Văn Lâm; Vương Quốc Bình hướng dẫn
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý 77 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Đồ án ATTT
Từ khóa tự do Đồ án AT15
Môn học ATTT
Tác giả(bs) CN
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 402000364
00000000nam#a2200000ui#4500
00110290
0023
004A6F95807-B498-4FC9-AB71-F12CBE2AB61E
005202406250947
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cTài liệu nội sinh
039|a20240625094720|bducquy|y20240624102131|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
10010|aNguyễn Văn Lâm
24510|aNghiên cứu, thử nghiệm công cụ BREACH & ATTACK SIMULATIONS của CYMULATE và đánh giá tính khả thi của chúng trong môi trường doanh nghiệp : |bĐồ án tốt nghiệp AT15E / |cNguyễn Văn Lâm; Vương Quốc Bình hướng dẫn
260 |aH., |c2023
300 |a77 tr. ; |c29 cm.
653 |aĐồ án ATTT
653 |aĐồ án AT15
690 |aATTT
70010|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Đọc|j(1): 402000364
8561|uhttps://thuvien.actvn.edu.vn/kiposdata1/anhbia/doan_thumbnail.jpg
890|a1|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 402000364 Kho Đọc Luận văn, Luận án 1
Bình luận