• Luận án, Luận văn
  • Nhan đề: Nghiên cứu triển khai công nghệ IDENTITY-AWARE PROXY trên giải pháp mã nguồn mở TELEPORT :

Tác giả CN Lê Minh Hà
Nhan đề Nghiên cứu triển khai công nghệ IDENTITY-AWARE PROXY trên giải pháp mã nguồn mở TELEPORT : Đồ án tốt nghiệp AT15EU / Lê Minh Hà; Nguyễn Đức Ngân hướng dẫn
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý 101 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Đồ án ATTT
Từ khóa tự do Đồ án AT15
Môn học ATTT
Tác giả(bs) CN
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 402000365
00000000nam#a2200000ui#4500
00110289
0023
004ED973B07-A8FD-407D-8D3E-E31C69E7625E
005202406250949
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cTài liệu nội sinh
039|a20240625094921|bducquy|y20240624101911|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
10010|aLê Minh Hà
24510|aNghiên cứu triển khai công nghệ IDENTITY-AWARE PROXY trên giải pháp mã nguồn mở TELEPORT : |bĐồ án tốt nghiệp AT15EU / |cLê Minh Hà; Nguyễn Đức Ngân hướng dẫn
260 |aH., |c2023
300 |a101 tr. ; |c29 cm.
653 |aĐồ án ATTT
653 |aĐồ án AT15
690 |aATTT
70010|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Đọc|j(1): 402000365
8561|uhttps://thuvien.actvn.edu.vn/kiposdata1/anhbia/doan_thumbnail.jpg
890|a1|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 402000365 Kho Đọc Luận văn, Luận án 1
Bình luận