Tác giả CN Phạm Ngọc Long
Nhan đề Xây dựng hệ thống thi trực tuyến an toàn : Đồ án tốt nghiệp AT15E / Phạm Ngọc Long; Nguyễn Tiến Thịnh; Vũ Thị Vân, Phạm Sỹ Nguyên hướng dẫn
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý 77 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Đồ án ATTT
Từ khóa tự do Đồ án AT15
Môn học ATTT
Tác giả(bs) CN
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 402000366
00000000nam#a2200000ui#4500
00110288
0023
00451CF312B-6648-4123-8C24-CD9A49FF231D
005202406270854
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cTài liệu nội sinh
039|a20240627085410|bducquy|y20240624101702|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
10010|aPhạm Ngọc Long
24510|aXây dựng hệ thống thi trực tuyến an toàn : |bĐồ án tốt nghiệp AT15E / |cPhạm Ngọc Long; Nguyễn Tiến Thịnh; Vũ Thị Vân, Phạm Sỹ Nguyên hướng dẫn
260 |aH., |c2023
300 |a77 tr. ; |c29 cm.
653 |aĐồ án ATTT
653 |aĐồ án AT15
690 |aATTT
70010|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Đọc|j(1): 402000366
8561|uhttps://thuvien.actvn.edu.vn/kiposdata1/anhbia/doan_thumbnail.jpg
890|a1|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 402000366 Kho Đọc Luận văn, Luận án 1
Bình luận