• Luận án, Luận văn
  • Nhan đề: Nghiên cứu một số công cụ và kỹ thuật kiểm thử hợp đồng thông minh :

Tác giả CN Lý Xuân Tấn
Nhan đề Nghiên cứu một số công cụ và kỹ thuật kiểm thử hợp đồng thông minh : Đồ án tốt nghiệp AT16B / Lý Xuân Tấn; Đồng Thị Thùy Linh hướng dẫn
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý 57 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Đồ án ATTT
Từ khóa tự do Đồ án AT16
Môn học ATTT
Tác giả(bs) CN
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 402000487
00000000nam#a2200000ui#4500
00110167
0023
0048F45981A-FF20-4C86-A43E-15CAB5D3AB12
005202406111552
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cTài liệu nội sinh
039|y20240611155226|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
10010|aLý Xuân Tấn
24510|aNghiên cứu một số công cụ và kỹ thuật kiểm thử hợp đồng thông minh : |bĐồ án tốt nghiệp AT16B / |cLý Xuân Tấn; Đồng Thị Thùy Linh hướng dẫn
260 |aH., |c2023
300 |a57 tr. ; |c29 cm.
653 |aĐồ án ATTT
653 |aĐồ án AT16
690 |aATTT
70010|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Đọc|j(1): 402000487
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 402000487 Kho Đọc Luận văn, Luận án 1
Bình luận