• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 621.3815 LED
    Nhan đề: Giáo trình Thực hành điện - điện tử /

DDC 621.3815
Tác giả CN Lê Đình Dũng
Nhan đề Giáo trình Thực hành điện - điện tử / Lê Đình Dũng, Nguyễn Xuân Hài
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và Truyền thông, 2014
Mô tả vật lý 240 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Điện tử
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thực hành
Từ khóa tự do Điện
Từ khóa tự do Thực hành điện
Từ khóa tự do Học viện KTMM
Địa chỉ 100Kho Giáo trình(153): 101007026-75, 101008837-904, 101009220-54
00000000nam#a2200000ui#4500
00110047
0021
004F139178D-0E98-4EA1-AA57-8A89783DD777
005202403180931
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |cđ
039|a20240318093134|bhanhnt|c20240118151013|dhanhnt|y20231108092100|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
044|avm
08204|a621.3815|bLED
100 |aLê Đình Dũng
245 |aGiáo trình Thực hành điện - điện tử / |cLê Đình Dũng, Nguyễn Xuân Hài
260 |aH. : |bThông tin và Truyền thông, |c2014
300 |a240 tr. ; |c29 cm.
653 |aĐiện tử
653 |aGiáo trình
653 |aThực hành
653 |aĐiện
653|aThực hành điện
653|aHọc viện KTMM
690 |aĐTVT
852|a100|bKho Giáo trình|j(153): 101007026-75, 101008837-904, 101009220-54
890|a153|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101009220 Kho Giáo trình 621.3815 LED Sách giáo trình 119
2 101009221 Kho Giáo trình 621.3815 LED Sách giáo trình 120
3 101009222 Kho Giáo trình 621.3815 LED Sách giáo trình 121
4 101009223 Kho Giáo trình 621.3815 LED Sách giáo trình 122
5 101009224 Kho Giáo trình 621.3815 LED Sách giáo trình 123
6 101009225 Kho Giáo trình 621.3815 LED Sách giáo trình 124
7 101009226 Kho Giáo trình 621.3815 LED Sách giáo trình 125
8 101009227 Kho Giáo trình 621.3815 LED Sách giáo trình 126
9 101009228 Kho Giáo trình 621.3815 LED Sách giáo trình 127
10 101009229 Kho Giáo trình 621.3815 LED Sách giáo trình 128
Bình luận