• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 621.3815 LED
    Nhan đề: Giáo trình Thực hành điện - điện tử /

DDC 621.3815
Tác giả CN Lê Đình Dũng
Nhan đề Giáo trình Thực hành điện - điện tử / Lê Đình Dũng, Nguyễn Xuân Hài
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và Truyền thông, 2014
Mô tả vật lý 240 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Điện tử
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thực hành
Từ khóa tự do Điện
Địa chỉ 100Kho Giáo trình(50): 101007026-75
00000000nam#a2200000ui#4500
00110047
0021
004F139178D-0E98-4EA1-AA57-8A89783DD777
005202311080921
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |cđ
039|y20231108092100|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
08204|a621.3815|bLED
100 |aLê Đình Dũng
245 |aGiáo trình Thực hành điện - điện tử / |cLê Đình Dũng, Nguyễn Xuân Hài
260 |aH. : |bThông tin và Truyền thông, |c2014
300 |a240 tr. ; |c29 cm.
653 |aĐiện tử
653 |aGiáo trình
653 |aThực hành
653 |aĐiện
690 |aĐTVT
852|a100|bKho Giáo trình|j(50): 101007026-75
890|a50|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101007026 Kho Giáo trình 621.3815 LED Sách giáo trình 1 Acquisitions
2 101007027 Kho Giáo trình 621.3815 LED Sách giáo trình 2 Acquisitions
3 101007028 Kho Giáo trình 621.3815 LED Sách giáo trình 3 Acquisitions
4 101007029 Kho Giáo trình 621.3815 LED Sách giáo trình 4 Acquisitions
5 101007030 Kho Giáo trình 621.3815 LED Sách giáo trình 5 Acquisitions
6 101007031 Kho Giáo trình 621.3815 LED Sách giáo trình 6 Acquisitions
7 101007032 Kho Giáo trình 621.3815 LED Sách giáo trình 7 Acquisitions
8 101007033 Kho Giáo trình 621.3815 LED Sách giáo trình 8 Acquisitions
9 101007034 Kho Giáo trình 621.3815 LED Sách giáo trình 9 Acquisitions
10 101007035 Kho Giáo trình 621.3815 LED Sách giáo trình 10 Acquisitions
Bình luận