• Luận án, Luận văn
  • Nhan đề: Một số phương pháp tấn công phân tích điện năng tiêu thụ hiệu quả sử dụng kỹ thuật xử lý tín hiệu và học máy /

Tác giả CN Trần Ngọc Quý
Nhan đề Một số phương pháp tấn công phân tích điện năng tiêu thụ hiệu quả sử dụng kỹ thuật xử lý tín hiệu và học máy / Trần Ngọc Quý; Nguyễn Hồng Quang, Đinh Nho Thanh hướng dẫn
Thông tin xuất bản H., 2022
Mô tả vật lý 113 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Kỹ thuật mật mã
Từ khóa tự do Luận án Tiến sỹ
Tác giả(bs) CN
Tác giả(bs) CN
Tác giả(bs) CN
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 406000010
00000000nam#a2200000ui#4500
00110030
0023
004155C4F23-2033-4B1A-9171-3FA67309B4C3
005202310301019
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |cTài liệu nội sinh
039|y20231030101934|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
10010|aTrần Ngọc Quý
24510|aMột số phương pháp tấn công phân tích điện năng tiêu thụ hiệu quả sử dụng kỹ thuật xử lý tín hiệu và học máy / |cTrần Ngọc Quý; Nguyễn Hồng Quang, Đinh Nho Thanh hướng dẫn
260 |aH., |c2022
300 |a113 tr. ; |c29 cm.
653 |aKỹ thuật mật mã
653 |aLuận án Tiến sỹ
70010|eHướng dẫn khoa học
70010|eHướng dẫn khoa học
70010|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Đọc|j(1): 406000010
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 406000010 Kho Đọc Luận văn, Luận án 1
Bình luận