• Luận án, Luận văn
  • Nhan đề: Nâng cao tốc độ truyền tin bảo mật trong hệ thống vô tuyến chuyển tiếp trên cơ sở ứng dụng quy hoạch DC /

Tác giả CN Nguyễn Như Tuấn
Nhan đề Nâng cao tốc độ truyền tin bảo mật trong hệ thống vô tuyến chuyển tiếp trên cơ sở ứng dụng quy hoạch DC / Nguyễn Như Tuấn; Đặng Vũ Sơn, Nguyễn Ngọc Cương hướng dẫn
Thông tin xuất bản H., 2022
Mô tả vật lý 119 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Kỹ thuật mật mã
Từ khóa tự do Luận án Tiến sỹ
Tác giả(bs) CN
Tác giả(bs) CN
Tác giả(bs) CN
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 406000009
00000000nam#a2200000ui#4500
00110029
0023
004EE56C4C9-1F84-4D40-9B91-D1C8FF0719D8
005202310301009
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |cTài liệu nội sinh
039|y20231030100900|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
10010|aNguyễn Như Tuấn
24510|aNâng cao tốc độ truyền tin bảo mật trong hệ thống vô tuyến chuyển tiếp trên cơ sở ứng dụng quy hoạch DC / |cNguyễn Như Tuấn; Đặng Vũ Sơn, Nguyễn Ngọc Cương hướng dẫn
260 |aH., |c2022
300 |a119 tr. ; |c29 cm.
653 |aKỹ thuật mật mã
653 |aLuận án Tiến sỹ
70010|eHướng dẫn khoa học
70010|eHướng dẫn khoa học
70010|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Đọc|j(1): 406000009
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 406000009 Kho Đọc Luận văn, Luận án 1
Bình luận