• Luận án, Luận văn
  • Nhan đề: Nghiên cứu một số giải pháp đảm bảo an toàn và hiệu quả cho lược đồ chữ ký số kiểu EC-SCHNORR /

Tác giả CN Nguyễn Tiến Xuân
Nhan đề Nghiên cứu một số giải pháp đảm bảo an toàn và hiệu quả cho lược đồ chữ ký số kiểu EC-SCHNORR / Nguyễn Tiến Xuân; Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Quốc Toàn hướng dẫn
Thông tin xuất bản H., 2022
Mô tả vật lý 111 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Kỹ thuật mật mã
Từ khóa tự do Luận án Tiến sỹ
Tác giả(bs) CN
Tác giả(bs) CN
Tác giả(bs) CN
Địa chỉ 100Kho Đọc(3): 406000006-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00110028
0023
004E777DBF5-950B-475B-AEF9-F2C253682A06
005202310300955
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |cTài liệu nội sinh
039|y20231030095551|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
10010|aNguyễn Tiến Xuân
24510|aNghiên cứu một số giải pháp đảm bảo an toàn và hiệu quả cho lược đồ chữ ký số kiểu EC-SCHNORR / |cNguyễn Tiến Xuân; Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Quốc Toàn hướng dẫn
260 |aH., |c2022
300 |a111 tr. ; |c29 cm.
653 |aKỹ thuật mật mã
653 |aLuận án Tiến sỹ
70010|eHướng dẫn khoa học
70010|eHướng dẫn khoa học
70010|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Đọc|j(3): 406000006-8
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 406000006 Kho Đọc Luận văn, Luận án 1
2 406000007 Kho Đọc Luận văn, Luận án 2
3 406000008 Kho Đọc Luận văn, Luận án 3
Bình luận