• Luận án, Luận văn
  • Nhan đề: Phương pháp chống tấn công phân tích năng lượng cho thuật toán AES trên thẻ thông minh dựa trên kỹ thuật mặt nạ nhúng /

Tác giả CN Nguyễn Thanh Tùng
Nhan đề Phương pháp chống tấn công phân tích năng lượng cho thuật toán AES trên thẻ thông minh dựa trên kỹ thuật mặt nạ nhúng / Nguyễn Thanh Tùng; Nguyễn Hồng Quang, Đặng Vũ Hoàng hướng dẫn
Thông tin xuất bản H., 2021
Mô tả vật lý 131 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Kỹ thuật mật mã
Từ khóa tự do Luận án Tiến sỹ
Tác giả(bs) CN
Tác giả(bs) CN
Tác giả(bs) CN
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): 406000005
00000000nam#a2200000ui#4500
00110027
0023
004DAA61C4A-0357-4963-A8AB-4F951653AFEF
005202310300950
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |cTài liệu nội sinh
039|y20231030095039|zhanhnt
040 |aACTVN
041 |avie
10010|aNguyễn Thanh Tùng
24510|aPhương pháp chống tấn công phân tích năng lượng cho thuật toán AES trên thẻ thông minh dựa trên kỹ thuật mặt nạ nhúng / |cNguyễn Thanh Tùng; Nguyễn Hồng Quang, Đặng Vũ Hoàng hướng dẫn
260 |aH., |c2021
300 |a131 tr. ; |c29 cm.
653 |aKỹ thuật mật mã
653 |aLuận án Tiến sỹ
70010|eHướng dẫn khoa học
70010|eHướng dẫn khoa học
70010|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Đọc|j(1): 406000005
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 406000005 Kho Đọc Luận văn, Luận án 1
Bình luận